If you don't believe you don't belong.

Alan Kulwicki